Thực hành kiểm định phần mềm

Đỗ Thị Thùy Trang 0961815768

1/ Đề cương kiểm định phần mềm

 

25/10 thứ 5 hạn cuối nộp bài seminar bao gồm: 1/bản word 2/slide gửi vào email bietduocthuoc2018@gmail.com nhé. Mail đến sau ngày 25/10 sẽ ko được chấp nhận và tự động 0 điểm. Thứ tự thuyết trình THEO THỨ TỰ DANH SÁCH ĐIỂM DANH. Khi thuyết trình IN BẢN WORD THÀNH CUỐN. Có thể chỉnh sửa một chút so với bản word và slide đã nộp để hoàn thiện bài.

Một số bạn khi làm quiz quên ghi tên -> bị 0 đ vì cô k biết bạn là ai. Một số bạn khác ghi tên quên ghi số thứ tự -> bị trừ 1đ. Một số bạn khác ghi tên ghi số thứ tự, quên ghi tên -> bị trừ 2đ.Các lần sau nhớ nhập tên và số thứ tự (theo danh sách buổi điểm danh đầu tiên).

2/ Thực hành kiểm định phần mềm

Tài liệu cần thiết thực hành

https://drive.google.com/open?id=1_Y35iflEmuCuBsyfH6aIxhQef9gUwd8B

QAT – LichTrinhThucHanh

Template_Unit Test Case

Buổi thực hành thứ 3,4 cô sẽ chấm điểm phần lab 1 (theo lịch làm vào buổi 1,2). Buổi 3 10 điểm, buổi 4 cao nhất 8 điểm.

 

 

 

 

Leave a Reply