TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

Con người, trước những trở lực của thiên nhiên, xã hội và chính bản thân mình có những lúc không thể đương đầu nổi, cần đến chỗ dựa về tin thần. Một trong những chỗ dựa tin thần, đó là tôn giáo. Có khi người ta theo một tôn giáo nào đó vì ông bà, cha mẹ của minh đã theo tôn giáo ấy. Tôn giáo còn gọi theo cách thông thường là đạo. Nước nào cũng có một đạo hay nhiều đạo, Việt Nam, qua quá trình bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước đã giao lưu với nhiều nền văn hoá khác nhau, trong đó có nhiều đạo khác nhau. Hiện nay Việt Nam có nhiều đạo. Được biết đến nhiều nhất là đạo Phật, đạo Ki-Tô và đạo Cao Đài.

Trước hết, ta nói đến đạo Phật. Đạo Phật ở Việt Nam có hai hệ Phái là Bắc tông và Nam tông.

Phái Bắc tông, đến từ Trung Quốc. Phái Bắc tông có hai hệ phái Thiền tông và Tịnh độ tông. Phái Thiền tông chuyên về Thiền.  Thiền sư được biết đến nhiều hiện nay là thiền sư Thanh Từ, thiền sư Nhất Hạnh, thiền sư Như Huyễn<Thích Từ Thông>. Thiền viện lớn được biết đến nhiều là thiền viện Trúc Lâm ở tỉnh Lâm Đồng và thiền viện Thường Chiếu ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Phái Tịnh độ chuyên về niệm Phật tụng kinh, đa số chùa ở Việt Nam theo Tịnh độ. Tăng ni Bắc tông đều thoát ly gia đình, ăn chay trường và tuyệt dục. Phật tử lấy tam qui ngũ giới làm thước đo tu hành.

Phái Nam tông đến từ Sri lanka, Miến Điện, Campuchia, Lào, Thái Lan. Qúi sư người Kinh thuộc phái Nam tông đều trường chay, ly gia, cắt ái. Quí Sư người  Khờ-me cũng ly gia cắt ái nhưng có thể ăn mặn, tuy nhiên không được ăn thịt động vật mà tự tay mình giết mỗ, mình thấy người ta giết mỗ, hoặc mình nghe tiếng rên la khi người ta đang giết mỗ. Điểm dễ thấy sự khác biệt giữa qui sư Nam tông và quí tăng ni Bắc tông là cách ăn mặc. Quí sư Nam tông mặc y để trần bên tay phải, quí tăng ni Bắc tông thì mặc áo tràng phủ kín vai. Nơi ở và thờ tự của quí sư người kinh gọi là Tịnh xá của người Khờ-me gọi là chùa. Các Tịnh xá hay chùa có nhiều ở Nam bộ. Phật tử của phái Nam tông cũng lấy Tam qui, ngũ giới làm chuẫn mực tu hành.

Nói đến đạo Phật, thật thiếu sót nếu không nói về đạo Hoà Hảo. Gọi là đạo Hoà Hảo do đạo Hoà Hảo khởi nguyên từ làng Hoà Hảo tỉnh An Giang. Giáo phái này lấy pháp môn Tịnh độ làm căn bản và chủ trương tu tại gia. Tín đồ đạo này mặc áo dài, áo bà ba hoặc áo vạt mẽ màu già. Đàn ông thường búi tóc. Phong trào làm từ thiện của tín đồ đạo Hoà Hảo hiện nay rất nổi bậc.

Tôn giáo có đông tín đồ theo không kém đạo Phật là đạo Ki-Tô hay còn gọi là đạo Cơ Đốc. Đạo Cơ Đốc ở Việt Nam có hai nhánh là Công giáo và Tinh lành.Cả hai nhánh đều tin chúa Giê-su. Nhưng công giáo cho rằng đức mẹ đồng trinh còn Tin lành không cho như vậy. Công giáo thờ tượng Chúa và Đức mẹ Ma-ri-a. Còn Tinh lành không thờ tượng chúa và Đức mẹ chỉ thờ cây Thánh giá tượng trưng cho tình thương.  Người đở đầu về tin thần, tín đồ Công giáo gọi là Cha, tín đồ Tin lành gọi là Mục sư. Cha không có quyền lập gia đình, còn mục sư được lập gia đình như bao người. Cả hai vị đều suốt đời vâng mệnh chúa dẫn dắt con chiên. Giáo lý đạo Cơ Đốc mang tinh thần kính chúa, yêu người. Tính đồ Đạo Cơ Đốc lấy Mười điều răn của chúa làm chuẫn mực để sống.

Cũng như đạo Hoà Hảo, đạo Cao Đài được sáng lập tại Việt Nam. Đạo Cao Đài thờ Đấng tối cao <Thượng đế, Chúa trời, trời…>, chư Phật Tiên Thánh Thần. Tôn chỉ của đạo Cao Đài là Qui tam giáo, hiệp nhất ngũ chi, thực hành chủ nghĩa từ bi bác ái. Người tu theo đạo cao đài có ba bậc: thương thừa, trung thừa và hạ thừa. Người tu theo bậc thượng thừa trường chay tuyệt dục, ly gia cắt ái, hiến thân trọn đời cho đạo. Người tu theo bậc trung thừa, ăn chay và làm  công quả mười sáu ngày mỗi tháng. Người tu theo bậc hạ thừa ăn chay sáu ngày hoặc mười ngày mỗi tháng. Cả hai bậc sau mỗi tháng phải đến Toà thánh hoặc thánh thất sở tại chầu lễ hai lần vào ngày sóc và vọng <ngày mùng một và ngày rằm> . Cả hai bậc sau lấy ngũ giới cấm <nhất bất sát sanh, nhì bất du thiết, tam bất tà dâm, tứ bất vọng ngữ, ngũ bất tửu nhục>, ngũ thường <nhân, nghĩa, lễ, trí, tín> làm tiêu chuẫn sống. Đạo Cao Đài được chính thức khai mở tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đây có đền thờ của Đạo Cao Đài lớn nhất nước, gọi là Toà Thánh Tây Ninh.

Bên trên là một số nét về các tôn giáo được nhiều người biết đến tại Việt Nam. Dân tộc Việt Nam vốn có tinh thần hoà hiếu, yêu chuộng hoà bình nên không có vấn đề  chia rẽ sắc tộc tôn giáo.Tôn giáo này gọi tôn giáo kia là tôn giáo bạn. Tất cả các tôn giáo góp phần tạo nên sư đa dạng, phong phú của văn hoá Việt Nam.

Leave a Reply